Môi trường

Mức tài trợ: 1.000 đô la Mỹ (20 giải)

Mô tả

Tôi là thành viên ban tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ (Vietnam Autism Awareness Day - VAAD) vào tháng 4/2018. Tôi có ý tưởng biến đây thành sự kiện thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và chai nhựa. Tôi cần số tiền tài trợ để mua quà tặng là những bình nước cá nhân cho các trẻ tham gia sự kiện. Trên bình nước có ghi thông điệp kêu gọi hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần. Những người tham gia sẽ sử dụng bình đựng nước này ngay trong sự kiện.

VAAD là sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam chủ trì, bao gồm Hội thảo đối thoại chính sách và Đại hội thể thao thân thiện dành cho người tự kỷ. Sự kiện được duy trì hàng năm từ năm 2016. Có khoảng 1200 – 2000 người tham gia sự kiện, bao gồm các cơ quan quản lý, người tự kỷ, phụ huynh và giáo viên, người nổi tiếng, các tình nguyện viên. Sự kiện năm nay được tổ chức 2 ngày 31/3 và 1/4/2018 tại Bắc Ninh.

Thông thường sau các sự kiện có tập trung đông người và nhiều hoạt động, trong đó có cả các bữa ăn chung, sẽ có rất nhiều rác thải nhựa được thải ra như vỏ chai nhựa, túi ni lông, hộp xốp… Đó là gánh nặng lớn cho môi trường.

Hãy bình chọn dự án của chúng tôi để ý tưởng này có cơ hội được thực hiện, để sự kiện VAAD ngoài ý nghĩa nhân văn về người khuyết tật, còn có thêm giá trị về bảo vệ cuộc sống và môi trường, truyền thông cho một lối sống lành mạnh, hạn chế rác thải.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (Vietnam Autism Network - VAN)

Vị trí: Hà Nội