Sức khỏe cộng đồng

Mức tài trợ: 1.000 đô la Mỹ (20 giải)

Mô tả

Nâng cao ý thức người về việc giữ gìn vệ sinh chung cho cộng đồng. Dùng các biện pháp hình ảnh như biển cấm, biển báo thông tin để nâng cao ý thức người dân.

Vị trí: Thành phố Long Xuyên