Môi trường


We plant

Dự án trồng cây xanh tại nhà

Vị trí:

Phạm vi là các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

2

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

We plant sẽ vận động các bạn học sinh cấp 2,3 và các bạn sinh viện trồng thêm 1 cây xanh hoặc một chậu terrarium trong chính gia đình của mình. Dự án sẽ tổ chức các lớp hướng dẫn trồng cây hoặc làm một chậu terrarium cho chính bản thân mình.

Tác động của dự án

Dự án giúp giảm thiểu tình trạng thiếu cây xanh trong khu vực đô thị

Tính bền vững của dự án

Dự án có thể thu phí các lớp học dạy trồng cây.