Giáo dục


Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ

Những đứa trẻ tự kỷ không hề vô dụng!

Vị trí:

Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

20

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Những năm gần đây, xã hội đã dành sự quan tâm khá lớn tới những đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh như tự kỷ, chậm nói, down,... Rất nhiều dự án về chơi với trẻ tự kỷ, phát triển những tiềm năng cho các em đã ra đời. Nhưng, điều gì có thể đảm bảo sau này khi lớn lên, các em sẽ có 1 công việc ổn định và có khả năng tự nuôi sống bản thân? Dự án Hướng nghiệp mong muốn có thể trở thành 1 kênh thông tin về việc làm cho những đứa trẻ này.

Tác động của dự án

Dự án sẽ đem lại những cơ hội cho trẻ tự kỷ, đưa ra những công việc phù hợp với các em, đồng thời sẽ kết hợp với những dự án được làm với các em khi các em còn nhỏ để dễ dàng phối hợp với các em khi các em lớn lên.

Tính bền vững của dự án

Tạo ra nguồn lao động cho xã hội; giảm bớt gánh nặng gia đình trẻ mắc bênh; trao quyền làm việc cho những người mắc bệnh; đồng thời nếu có thể sẽ trở thành 1 mô hình giáo dục - hướng nghiệp cho người tự kỷ ở Việt Nam.