Giáo dục


Con đường nhỏ

Dự án nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sống nhằm giúp trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long biết cách tự bảo vệ trước các nguy cơ bị xâm hại

Vị trí:

Tỉnh Vĩnh Long

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

5714

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Tên dự án: Con đường nhỏ
Địa điểm thực hiện: tỉnh Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: 6 tháng
Đối tượng dự án: Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ 12 đến 18 tuổi
Xác định vấn đề: Tại hội thảo phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em diễn ra tại Hà Nội. Số liệu công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) trong 5 năm (2012 - 2016), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em (Như vậy trung bình mỗi ngày có 5 trẻ em bị xâm hại tình dục), với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%) và gia tăng xâm hại tình dục nam. Điều đáng nói là 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen
Mục tiêu
Sau 6 tháng thực hiện dự án, 120 trẻ em có hòan cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long được trang bị kỹ năng sống để biết cách tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị xâm hại và bạo lực.
Các kết quả chính
• 120 trẻ em được trang bị 4 loại kỹ năng sống cơ bản (Tự nhận thức, tự bảo vệ, tìm kiếm sự giúp đỡ và kiên định)
• 90% trẻ em biết áp dụng 4 kỹ năng sống đã học vào cuộc sống
Hoạt động dự án
• Tiếp cận xác định những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu phù hợp để đưa vào danh sách tham gia dự án.
• Tuyển chọn giảng viên có năng lực giảng dạy kỹ năng sống phù hợp
• Phối hợp với giảng viên xây dựng chương trình, nội dung tập huấn chi tiết
• Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em
• Tư vấn, theo dõi và hỗ trợ để trẻ em áp dụng những điều đã học

Tác động của dự án

- Trẻ em sau khi được trang bị kỹ năng sống biết cách tự bảo vệ bản thân sau đó chia sẻ kiến thức và kỹ năng được học cho các trẻ em khác trong trường học và cộng đồng.
- Bộ giáo trình giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em sẽ được chia sẻ lại cho tất cả các trường học và khu dân cư để giáo viên và các đoàn viên thanh niên tiếp tục tập huấn cho trẻ em khác.

Tính bền vững của dự án

- Trẻ em sau khi tham gia tập huấn biết cách bảo vệ mình sẽ an toàn hơn giúp các em tự tin tham gia vào các hoạt động học tập và hoạt động cộng đồng.