Giáo dục


Dự Án S-House

Dự án S-House tập trung vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Vị trí:

Long Biên

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

2749

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Căn cứ vào đề nghị của gia đình sống ở Bãi Giữa, dự án S-House thành lập năm 2016 với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ trẻ chỗ ăn ngủ nghỉ trưa, để gia đình yên tâm làm việc.

Trong gia đoan 1 2016 - 2018, dự án tập trung vào việc hỗ trợ 6 gia đình, 8 trẻ, thông qua hoạt động xây dựng phát triển sinh kế và hỗ trợ trẻ học tập, phát triển kỹ năng.

Hướng tới giai đoạn 2 2019 - 2023, dự án S-House bên cạnh hỗ trợ các gia đình trên, dự án mở rộng ra nhóm phụ nữ di cư thu nhập thấp ở khu vực Long Biên. Với các hoạt động cụ thể là hỗ trợ cơm trưa trợ giá, kết nối tư vấn pháp lý nghề nghiệp và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tại cộng đồng.

Do đó, rất mong được các bạn chia sẻ để dự án có được sự hỗ trợ cả về tinh thần lần vật chất, từ đó sẽ biến ý tưởng thành hiện thực.

Thay mặt cho dự án, xin chân thành cảm ơn!

Tác động của dự án

Dự án S-House mang đến một không gian cho trẻ hoàn cảnh khó khăn, các em sẽ được ăn trưa miễn phí sau giờ học ở trường, được dạy học bổ trợ kiến thức theo kịp trên lớp, và thường xuyên được nhắc nhở để rèn rũa kỹ năng. Qua đó, các gia đình của các em yên tâm đi làm, thu nhập ổn định để sắp xếp cuộc sống.

Giai đoạn 2 2020 - 2023, dự án hướng tới hỗ trợ những phụ nữ di cư và con của họ, bằng việc cấp cơm trợ giá, kết nối nguồn lực cộng đồng, các tổ chức tư vấn hướng nghiệp để giúp họ tiếp cận được các cơ hội tốt trong cuộc sống, xây dựng hoạt động tại cộng đồng để các thành viên tham gia và chia sẻ các bài học và kinh nghiệm, góp phần phát triển hơn trong tương lai.

Tính bền vững của dự án

Dự án S-House mong muốn tạo ra một chỗ dựa giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bãi Giữa, thông qua hoạt động giáo dục trẻ, tạo sinh kế sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi lâu dài hướng đến xóa đối giảm nghèo và nâng cao mức sống.
Trong giai đoạn 2, dự án S-House kỳ vọng xây dựng được một sự liên kết chắc chắc giữa dự án và đối tượng phụ nữ di cư lao động thu nhập thấp, nhằm hỗ trợ họ tiếp cận các nguồn lực về hướng nghiệp, đào tạo nghề và tư vẫn hỗ trợ luật để học có thể tiếp cận được cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này

Liên hệ trực tiếp với họ tại: shouseproject@gmail.com