Sức khỏe cộng đồng


Childhood Project

Dự án Childhood giúp trẻ em đặc biệt hòa nhập với môi trường sống xung quanh thông qua các trò chơi tăng năng lực cho trẻ.

Vị trí:

Trung tâm Chuyên biệt Bình Minh, số 26 Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

1480

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

1. Thực trạng
Theo UNICEF, tỷ lệ hiện mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em và vị thành niên ở Việt Nam là từ 8% đến 29%. Trẻ em đặc biệt với những vấn đề sức khỏe tâm thần trên thường biểu hiện từ chối giao tiếp hoặc giao tiếp bất thường, chậm phát triển về ngôn ngữ, có thể có hành vi bất thường dập khuôn hay tự hủy hoại cơ thể. Những rối loạn này là trở ngại trong sự phát triển của trẻ và cũng tạo ra gánh nặng cho trẻ và gia đình.
2. Phương pháp thực hiện dự án
Các hoạt động của dự án hướng tới tăng năng lực tương tác cho trẻ thông qua tổ chức và hoàn thiện không ngừng các trò chơi và hoạt động tương tác cho trẻ đặc biệt. Dự án cũng nâng cao kiến thức cho gia đình có trẻ đặc biệt và đưa đến nhìn nhận đúng đắn cho xã hội về trẻ đặc biệt. Các hoạt động cụ thể của dự án bao gồm:
- Tổ chức và cải tiến không ngừng các trò chơi và hoạt động tương tác với trẻ đặc biệt
- Nâng cao kiến thức cho gia đình về trẻ đặc biệt thông qua các buổi workshop gia đình
- Đưa đến nhìn nhận đúng đắn cho xã hội về trẻ đặc biệt bằng ngày hội vui chơi với sự tham gia chính của trẻ đặc biệt và trẻ bình thường, phụ huynh của cả hai đối tượng trẻ đến quan sát và cổ vũ cho các bé
3. Mục tiêu
- Trẻ đặc biệt được nâng cao năng lực giao tiếp và tạo thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn bè mới, có thể tự chủ trở thành những người có ích cho xã hội
- Gia đình trẻ được tư vấn kiến thức và kinh nghiệm tương tác, hỗ trợ trẻ
- Cộng đồng đồng cảm và cùng nhau hỗ trợ những trẻ đặc biệt phát triển

Tác động của dự án

Dự án theo dõi và đánh giá tác động thông qua phản hồi của đối tượng là các trẻ đặc biệt, gia đình trẻ cùng nhà trường, trẻ bình thường và gia đình trẻ bình thường:
- Dự án lập hồ sơ riêng cho các em, tổng kết hàng tháng với quản lý của Trung tâm. Sau 10 buổi vừa qua, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của các em. Các em đã biết thực hiện theo những gì chúng tôi hướng dẫn, biết chào chúng tôi khi ra về và biết chạy đến với chúng tôi khi chúng tôi xuất hiện ngoài cửa lớp mỗi chiều thứ Bảy. Vì thế, Childhood nhận thấy giải pháp đầu tiên đang tiến hành hiệu quả.
Đánh giá chi tiết về các em: https://bitly.vn/2vkt
Một số trò chơi sưu tầm theo từng tuần: https://bitly.vn/2vlv
- Về mặt tác động đến xã hội, gia đình và người thân của những thành viên trong dự án cũng như những người biết đến dự án đều ủng hộ dự án, không còn có góc nhìn khắc nghiệt với trẻ đặc biệt như trước nữa.
Cảm nghĩ của CTV: https://bitly.vn/2vm5

Tính bền vững của dự án

Tính bền vững của dự án được đảm bảo thông qua việc trao quyền cho trẻ đặc biệt, tạo ra sản phẩm cung cấp kiến thức dài hạn và thay đổi nhận thức của xã hội:
- Trao quyền cho trẻ đặc biệt: Trẻ đặc biệt thông qua các hoạt động tăng cường khả năng tương tác giúp trẻ phát triển về giao tiếp xã hội và tiếp tục phát triển các năng lực nghề nghiệp trong giai đoạn sau. Với những kỹ năng xã hội và nghề nghiệp trẻ đặc biệt có thể tự làm chủ cuộc sống của mình trong tương lai.
- Tạo ra nguồn và công cụ cung cấp kiến thức dài hạn: Bên cạnh các workshop dự kiến được tổ chức thường xuyên, ứng dụng kho trò chơi và các hướng dẫn hỗ trợ trẻ đặc biệt là giải pháp giúp gia đình làm chủ việc hỗ trợ trẻ liên tục.
- Thay đổi nhận thức xã hội: Bên cạnh việc nâng cao năng lực của chính bản thân trẻ và gia đình, việc thay đổi nhận thức để xã hội chung tay đón nhận trẻ đặc biệt giúp các trẻ đặc biệt được hòa nhập và cung cấp các cơ hội phát triển bình đẳng với trẻ bình thường

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này

Đến trang web của họ tại: www.facebook.com/childhood.pj/

Liên hệ trực tiếp với họ tại: childhoodproject.enactusneu@gmail.com