Giáo dục


The Schoolbag Vietnam

The Schoolbag Vietnam có sứ mệnh là cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao.

Vị trí:

Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

1534

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Dự án góp phần cải thiện giáo dục vùng cao và tạo ra bình đẳng trong giáo dục thông qua các hướng chính như sau:
• Nâng cao chất lượng bài giảng thông qua E-learning
Nội dung giảng dạy: Hỗ trợ giáo viên ở các trường trong các môn học cần tính tương tác cao như Tiếng Anh, các môn cần có ví dụ trực quan như khoa học tự nhiên, địa lý và các hoạt động khác như chiếu phim, giờ học ngoại khóa về giới tính, sức khỏe, hướng nghiệp…
- Hình thức giảng dạy: Các tình nguyện viên thực hiện các bài giảng trực tiếp cùng các thầy cô tại trường, tương tác với học sinh qua màn hình máy chiếu, nhận đánh giá từ phía các thầy cô giáo để cùng cải thiện chất lượng và lưu bài học trên thư viện dự án.
- Người thực hiện giảng dạy: Các bạn trẻ có đam mê giáo dục và hoạt động xã hội. Nội dung bài giảng sẽ được cố vấn bởi các thầy cô có kinh nghiệm.
- Nguồn quỹ: Dự án sẽ thử nghiệm mô hình ở một điểm trường lớn, gây quỹ qua xin tài trợ và kinh doanh. Khi mô hình nhận được các kết quả ban đầu, dự án sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình.
• Tiếp thêm động lực đến trường cho các em nhỏ thông qua hoạt động trao tặng và quyên góp
-Dự án tiếp tục trao các em những bộ đồ dùng học tập thiết yếu và sách giáo khoa, truyện làm giàu thêm thư viện của trường; liên lục cải tiến về chất lượng gói quà và thông điệp như làm thiệp song ngữ, tăng số lượng quà, thiết kế túi phù hợp,...
- Với các chương trình trao tặng, dự án gây quỹ thông qua bán sản phẩm của The Schoolbag và xin tài trợ bằng cả hiện vật và tiền.

Tác động của dự án

The schoolbag Vietnam hướng tới tạo ra những thay đổi tích cực cho trẻ em vùng cao, các thầy cô và cộng đồng quan tâm đến giáo dục:
• Trẻ em vùng cao được tiếp thêm động lực và tạo điều kiện học tập thông qua các chuyến trao tặng. Các em cũng được tiếp cận với các bài giảng chất lượng hơn qua sự hỗ trợ của đào tạo trực tuyến.
• Các thầy cô được hỗ trợ một phần từ tư liệu và tình nguyên viên đào tạo trực tuyến trên lớp. Ngoài ra, thông qua hỗ trợ trực tuyến của các chuyên gia và bằng quan sát tương tác với các phương thức học mới, các thầy cố có thể cải thiện phương pháp giảng dạy của mình.
• Cộng đồng được lan tỏa nhận thức về những khó khăn của giáo dục vùng cao, được chung tay đóng góp bằng nhiều hình thức và cùng nhau tìm ra giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng và bình đẳng trong giáo dục.
• The schoolbag Vietnam phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 4 là đảm bảo chất lượng giáo dục, rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Tính bền vững của dự án

Song hành với việc tạo động lực và khuyến khích các em nhỏ đến trường, The schoolbag Vietnam mang đến các giá trị bền vững gồm:
• Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục dài hạn và trao quyền cho các thầy cô:
- Giải pháp giáo dục trực tuyến có sự tham gia tương tác với học sinh được cải tiến liên tục dựa trên mức độ tiếp thu của các em và nhận xét của các thầy cô. Giáo dục trực tuyến không tốn chi phí di chuyển, giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa người dạy và người học, một trong những điểm khó khăn nhất của giáo dục vùng cao.
- Dự án trao quyền cho các thầy cô giáo chủ động cải thiện chất lượng dạy học thông qua việc cùng chuẩn bị với các tình nguyện viên và nhận tư vấn từ các chuyên gia. Dự án tin tưởng việc trao quyền và đưa ra các giải pháp có sự tham gia của các thầy cô giáo là những người trực tiếp tiếp xúc và có khao khát giúp đỡ các em nhỏ nhất sẽ tạo nên tác động bền vững.
• Nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục vùng cao:
- Thay đổi nhận thức bằng việc cùng nhau hành động hỗ trợ giáo dục vùng cao giúp dự án nhân rộng được sức mạnh tập thể và tiếp tục tìm kiếm các giải pháp giáo dục bền vững từ nhiều người với các quan điểm và nguồn kiến thức đa dạng.

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này