Giáo dục


Định hướng nghề nghiệp học sinh cấp 3 - GAP Summer

Dự án về ý tưởng giúp học sinh cấp 3 định hướng được nghề nghiệp trong tương lai của bản thân qua 3 mùa hè của các em.

Vị trí:

6-10 tỉnh thành lớn ở Việt Nam

Mức tài trợ:

$5,000

Lượt bình chọn

2

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Thông qua 3 mùa hè của học sinh cấp 3 để giúp các em hiểu hơn về bản thân và nghề nghiệp tương lai.

Tác động của dự án

Giúp giảm thiểu lượng người thất nghiệp và mất định hướng sau khi học xong đại học.

Tính bền vững của dự án

Muốn trở thành 1 điều thiết yếu cho mọi học sinh cấp 3 ở VN trong thời gian lâu dài.