Sức khỏe cộng đồng


Em chưa muốn lấy chồng

HỌC SINH MƯỜNG TÈ NÓI KHÔNG VỚI TẢO HÔN VÀ KẾT HÔN CẬN HUYẾT

Vị trí:

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Mức tài trợ:

$5,000

Lượt bình chọn

15404

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2015, tỷ lệ tảo hôn chung là 26,6%. Các dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn cao là: Mông, Mảng, Cống, Bru,.. Theo kết quả khảo sát và báo cáo của các địa phương cho thấy, một số dân tộc như: La Hủ, Mông, Hà Nhì, Chứt, ... có tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống chiếm 10%.
Hậu quả nặng nề của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số, làm suy giảm nòi giống và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là một trong những lực cản của phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số.
Bên cạnh nguyên nhân do phong tục, tập quán lạc hậu, lấy vợ, lấy chồng sớm, còn do sự thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình của một bộ phận người dân. Họ muốn con cái kết hôn sớm để có thêm nhân lực lao động. Với quan niệm họ hàng lấy nhau thì của cải cứ “xoay vòng” trong dòng họ, không thất thoát ra ngoài, và do đặc thù sinh sống nơi núi cao, tách biệt với cộng đồng khác nên thanh niên trong lứa tuổi kết hôn ít có cơ hội giao lưu, tìm kiếm người bạn đời bên ngoài nên việc kết hôn sớm, kết hôn cận huyết vẫn phổ biến.
Các hoạt động:
Tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết cho học sinh toàn huyện.
Tổ chức cuộc thi vẽ poster, tranh, ảnh và hùng biện về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết toàn huyện.
Thành lập số hotline hỗ trợ khẩn cấp giúp can thệ

Tác động của dự án

Nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết;
- Hỗ trợ phòng chống và giảm thiểu số vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong các trường học và cộng đồng;
- xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết với các kỹ năng truyền thông hữu ích, có thể huy động xây dựng mạng lưới truyền thông cho các vấn đề xã hội khác;
- Trang bị được công cụ (máy ảnh) và kỹ năng truyền thông (chụp ảnh, kể chuyện, tuyên truyền) cho các em học sinh là các tuyên truyền viên tiềm năng trong gia đình và xã hội

Tính bền vững của dự án

Nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết;
- Hỗ trợ phòng chống và giảm thiểu số vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong các trường học và cộng đồng;
- xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết với các kỹ năng truyền thông hữu ích, có thể huy động xây dựng mạng lưới truyền thông cho các vấn đề xã hội khác;
- Trang bị được công cụ (máy ảnh) và kỹ năng truyền thông (chụp ảnh, kể chuyện, tuyên truyền) cho các em học sinh là các tuyên truyền viên tiềm năng trong gia đình và xã hội.
- Đường dây nóng hotline sẽ ltrở thành số máy quen thuộc để cộng đồng phản ánh những cuộc hôn nhân sai trái, để những bé trai, bé gái bị ép hôn khi không đủ tuổi, phải lấy người cùng họ hàng gọi nhờ cứu giúp...

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này

Liên hệ trực tiếp với họ tại: vutampgd@gmail.com