Sức khỏe cộng đồng


GIÚP BÀ CON TÁ BẠ CẢI THIỆN MÂM CƠM

Có rất nhiều gia đình ở Tá Bạ phải ăn sắn thay cơm nên dự án muốn giúp bà con tăng gia cải thiện bữa ăn

Vị trí:

xã Tá Bạ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

4065

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người La Hủ ở Việt Nam có dân số 9.651 người, trong đó 99,47% cư trú tập trung tại tỉnh Lai Châu.
Trước kia người La Hủ sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy và săn bắn, hái lượm. Nay, người La Hủ đã phát triển cây lúa nước và lúa nương nên cuộc sống có khá hơn trước, tuy nhiên cái đói vẫn luôn bám theo bà con. Bao nhiêu đời thiếu ăn, thiếu mặc, giờ người La Hủ nhỏ hơn người dưới xuôi, thanh niên của họ chỉ bằng thiếu niên người Kinh.
Người Mông có câu hát rất hay: "Người giàu đi mãi thì thành kẻ nghèo, người nghèo đi mãi thì thành con ma rừng". Người La Hủ nếu còn đi nữa thì cũng rất dễ thành con ma rừng, đến một ngày không xa rất đáng ngại tộc người này sẽ như các loài chim, loài thú quý hiếm khác dần dần biến mất trên Trái đất.
Trong xã Tá Bạ (xã khó khăn nhất của huyện Mường Tè và cũng là xã có người La Hủ nghèo nhất trong các bản người La Hủ) thì ba bản Bản Là xi, Nhóm Pố, Pạ Vù là khó khăn nhất. Bà con La Hủ chưa quen với việc trồng rau gần nhà mà chỉ quen hái sẵn trong rừng và không biết cách chăm sóc gia cầm nên những ngày mưa là nằm nhà đói.
Chi tiết:
-Tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con xây dựng vườn rau cạnh nhà và cách chăm sóc phát triển đàn gà.
- Tặng cây giống và con giống cho 50 hộ khó khăn nhất của 3 bản khó khăn nhất là Là Si Nhóm Pố và Pạ Vù
- Hỗ trợ tư vấn, tiêm phòng cúm và các bệnh dịch của gà cho bà con

Tác động của dự án

Giúp 30 hộ nghèo học thêm cách trồng rau, nuôi gà, tăng gia cải thiện bữa cơm gia đình.
Giúp bản làng xanh hơn và đẹp hơn nhờ các vườn rau tươi tốt.
Bà con bỏ dần thói quen sống phụ thuộc vào việc hái lượm săn bắt trong rừng

Tính bền vững của dự án

Là mô hình làm kinh tế nhỏ để các hộ xung quanh học hỏi và làm theo.
Sau khi tổng kết dự án, nếu mô hình hiệu quả, nhà trường sẽ kêu gọi các doanh nghiệp địa phương, cộng đồng tham gia đầu tư hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn khác để giúp bà con phát triển.

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này

Liên hệ trực tiếp với họ tại: longvp.79@gmail.com