Sức khỏe cộng đồng


TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TD

trang bị cho các em học sinh các kỹ năng nhận biết, phòng và chống lại nạn xâm hại tình dục.

Vị trí:

xã Pa Ủ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

Mức tài trợ:

$3,000

Lượt bình chọn

6281

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Xâm hại trẻ em, đặc biệt tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn nạn không chỉ để lại hậu quả nặng nề với bản thân người bị hại mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và xã hội. Những năm gần đây, xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, đa số xảy ra ở vùng nông thôn, miền núi, đối tượng tội phạm hiếp dâm là những người có mối quan hệ với gia đình nạn nhân. Đó chính là lý do chương trình TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC ra đời nhằm trang bị cho các em học sinh các kỹ năng nhận biết, phòng và chống lại nạn xâm hại tình dục.


Các hoạt động:
Tổ chức các buổi tuyên truyền và mời chuyên gia hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh xã Pa Ủ
Thành lập số hotline hỗ trợ khẩn cấp
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh toàn xã

Tác động của dự án

Nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng về tác hại và sự trái pháp luật của nạn xâm hại tình dục
- Hỗ trợ phòng chống và giảm thiểu số vụ xâm hại tình dục trong các trường học và cộng đồng;
- Xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên về kỹ năng phòng chống xâm hại với các kỹ năng truyền thông hữu ích, có thể huy động xây dựng mạng lưới truyền thông cho các vấn đề xã hội khác;

Tính bền vững của dự án

Dự án có thể tiếp tục được triển khai và nhân rộng ở một số trường khác trên địa bàn, và một số huyện khác
Đường dây hotline sẽ trở thành số máy “nóng” tương tự số 113 hay 114 để giúp đỡ hỗ trợ những trường hợp xâm hại tình dục để giúp đỡ và bảo vệ các nạn nhân.