Môi trường


DỰ ÁN “TĂNG GIÁ VỚI NI LONG”

"tăng giá tiền bán túi ni long khách sử dụng túi vải hoặc túi giấy đi mua sẽ được giảm giá"

Vị trí:

Hà Nội

Mức tài trợ:

$3,000

Lượt bình chọn

28

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

"1) Thực trạng: Mỗi ngày có hàng triệu túi ni lông được thải ra ngoài môi trường khiến cho ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường sống. Túi ni lông thường mất rất nhiều năm để có thể phân huỷ được trong khi đó nó lại vô cùng rẻ tiền. Nhà nhà đều dùng túi ni lông để tiết kiệm chi phí nhưng họ chỉ nghĩ dến túi tiền của mình mà không hề nghĩ đến ảnh hưởng lâu dài của túi ni lông. Chính vì vậy việc tăng giá tiền đối với những người mua túi ni lông và tăng giá tiền mua túi ni lông trong siêu thị để giảm thiểu việc sử dụng.
2) Hoạt động:
- Đối tượng tham gia: các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Mức tài trợ: $3000
- Triển khai: Kết hợp với các siêu thị và triển khai chiến dịch
+ tăng giá tiền bán túi ni long
+ nếu khách hang mua sắm ở siêu thị mà không mang túi vải cầm theo, phải mua túi ở siêu thị thì giá tiền túi ni long sẽ gấp đôi túi vải hoặc túi giấy
+ khách sử dụng túi vải hoặc túi giấy đi mua sẽ được giảm giá
+ treo nhiều graphic về việc giảm thiểu túi ni long.
3) Kỳ vọng
- Thay đổi thói quen dung túi vải túi giấy bảo vệ môi trường thay vì dung túi ni long
- Tang cường nhận thức về việc bảo vệ môi trường
- Việc thực hiện trong 1 khoảng thời gian dài sẽ giúp hình thành một thói quen tốt."

Tác động của dự án

- Thay đổi thói quen dung túi vải túi giấy bảo vệ môi trường thay vì dung túi ni long

Tính bền vững của dự án

"- Tang cường nhận thức về việc bảo vệ môi trường
- Việc thực hiện trong 1 khoảng thời gian dài sẽ giúp hình thành một thói quen tốt."