Sức khỏe cộng đồng


DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ CỘNG ĐỒNG

Xây dựng nhà ở công đồng cho Người vô gia cư sống ở thủ đô Hà Nội.

Vị trí:

Hà Nội

Mức tài trợ:

$3,000

Lượt bình chọn

53

Dự án vào vòng Chung kết

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

1. Thực trạng
Ở các nước phát triển, luôn có những khu nhà được xây dựng dành cho người vô gia cư trú tạm. Còn tại Việt Nam, hầu như chưa có mô hình từ thiện này. Dự án mong muốn sẽ tạo ra một nơi lưu trú an toàn, tránh mưa tránh gió và đảm bảo sức khoẻ để những người vô gia cư có cuộc sống ít vất vả hơn, đặc biệt là trong mùa rét mướt.

2. Hoạt động

Cần rất nhiều hoạt động để có thể đưa dự án đi vào hoạt động. Với mục đích phủ rộng khắp cả nước, nhưng hiện tại, dự án muốn thí điểm tại thủ đô Hà Nội - một trong những nơi tập trung đông người vô gia cư nhất tại Việt Nam.

Để thực hiện dự án này, cần tiến hành các bước quan trọng sau đây:
- Xin giấy phép xây dựng công trình nhà cộng đồng sau khi tìm được địa điểm và huy động vốn thành công.
- Xây dựng nhà cộng đồng và tuyên truyền, kêu gọi người vô gia cư đến ở.
- Thực hiện công tác sắp xếp để đảm bảo an ninh trong nhà cộng đồng: cho người vô gia cư xếp hàng đăng ký ở nhà cộng đồng mỗi ngày để đảm bảo không quá tải không gian.
- Ưu tiên cho người già và trẻ em nghèo.
- Phát cơm miễn phí vào sáng thứ Hai hằng tuần.
- Dự án có thể kêu gọi thêm những đơn vị/ tổ chức hoặc cá nhân để tạo thành quỹ dự án lớn hơn để hoạt động"

Tác động của dự án

"- Tạo điều kiện sống tốt hơn cho những người vô gia cư
- Góp phần nâng cao mỹ quan đô thị vì giảm được hình ảnh người vô gia cư ngủ rải rác trên đường phố"

Tính bền vững của dự án

Thông qua việc gom những người vô gia cư lại thành một nhóm, chính quyền địa phương có thể lên kế hoạch dạy nghề và bố trí công ăn việc làm cho những người này, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam.