Sức khỏe cộng đồng


Dự án “Mô hình rau sạch”

Với mục đích nâng cao chất lượng rau củ quả trên thị trường chúng tôi đã lên ý tưởng cho dự án “Mô hình rau sạch”.

Vị trí:

Khu vực huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Mức tài trợ:

$5,000

Lượt bình chọn

20

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

1) Thực trạng.
Việt Nam là một đất nước thuần nông trong đó có 70% dân số đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Lại nói, rau củ quả là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của mọi người dân. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng nhiều thực phẩm bẩn xuất hiện trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. Đó là kết quả của quá trình sản xuất không an toàn. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng rau củ quả trên thị trường chúng tôi đã lên ý tưởng cho dự án “Mô hình rau sạch”.
2) Hoạt động.
_ Địa điểm thí nghiệm: Khu vực huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
_ Người tham gia: Các hộ gia đình làm nghề nông đang có vườn để canh tác trên địa bàn thí nghiệm.
Dự án sẽ liên hệ với các hộ gia đình có mong muốn tham gia cùng dự án gây dựng mô hình rau sạch. Dự án sẽ cung cấp cây giống, sau đó huống dẫn bà con phương pháp canh tác an toàn đạt tiêu chuẩn. Hỗ trợ bà con mua bạt che , lưới phủ, hệ thống tươi tiêu hợp lí. Sau đó đến vụ thu hoạch dự án sẽ hỗ trợ bà con sơ chế bảo quản và đưa ra thị trường. Dự án sẽ hỗ trợ bà con trào hàng đến các thị trường lớn hơn như các siêu thị lớn, các cửa hàng phân phối rau củ sạch…. Đảm bảo khi nhà nông có thể cung cấp các nguồn rau chất lượng thì các nhà tiêu thụ và người tiêu dùng sẽ không ngần ngại tiếp thu.

Tác động của dự án

Kỳ vọng.
_ Dự án thành công sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho người nông dân, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định.
_ Giảm bớt gánh nặng thực phẩm bẩn cho người tiêu dùng, và khả năng mắc các căn bệnh về đường tiêu hóa.
_ Mong muốn nhân rộng được mô hình ra các địa phương khác, tạo cảm hứng cho mọi người xây dựng ra các mô hình tốt hơn

Tính bền vững của dự án

_ Dự án thành công sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho người nông dân, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định.
_ Giảm bớt gánh nặng thực phẩm bẩn cho người tiêu dùng, và khả năng mắc các căn bệnh về đường tiêu hóa.
_ Mong muốn nhân rộng được mô hình ra các địa phương khác, tạo cảm hứng cho mọi người xây dựng ra các mô hình tốt hơn