Môi trường


Lớp học may bằng vải cũ

Lớp học được tổ chức cho các bạn tại trường nghề hoặc phụ nữ tại nông thôn để học nghề may và sử dụng vải từ nguồn quần áo cũ

Vị trí:

Hà Nội: các trường trung cấp, CĐ nghề - Hà Nam và Hưng Yên: gần các khu công nghiệp

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

1

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Hai vấn đề dự án muốn giải quyết:
- Nhu cầu học nghề để có thu nhập và cải thiện cuộc sống
- Quần áo cũ có thể tái chế để bảo vệ môi trường

Đi từ 02 vấn đề trên, dự án sẽ tổ chức các lớp học dạy may cho các phụ nữ tại các vùng nông thôn nghèo, gần các khu công nghiệp, và các trường nghề. Hoạt động cụ thể bao gồm:
- Lớp học may tại địa bàn HN gồm: tại các trường trung cấp, CĐ nghề
- Lớp học may tại Hà Nam và Hưng Yên: gần các khu công nghiệp

Mỗi lớp học sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng

Tác động của dự án

Bảo vệ môi trường
Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tạo nghề cho người dân để cải thiện cuộc sống

Tính bền vững của dự án

1. Nguồn giảng viên giảng dạy giàu kinh nghiệm: dự án sẽ liên hệ để phối hợp cùng các giảng viên tại các trường nghề để chịu trách nhiệmg giảng dạy

2. Tạo ra tác động cho nhiều người hưởng lợi: thống kê dân số tại các khu công nghiệp cũng như nhu cầu tuyển sinh tại các trường CĐ, nghề.