Giáo dục


THƯ VIỆN TRÒ CHƠI

Sưu tầm, tổng hợp, lưu giữ và chia sẻ thông tin về các trò chơi dân gian và hiện đại phục vụ cộng đồng.

Vị trí:

Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

3716

Dự án thắng cuộc

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

Theo số liệu thống kê cuối năm 2018 của công ty Pokkt (Ấn Độ) đã chỉ ra rằng: Việt Nam có tới 28 triệu người (hơn ¼ dân số Việt Nam) nghiện chơi game online. Trong đó, có tới hơn 26% là những trẻ em trong nhóm từ 10-15 tuổi. Tỷ lệ người chơi game đang đi học chiếm đến hai phần ba (71,7%). Không chỉ vậy, sự phát triển bùng nổ của các trang mạng xã hội khiến con người ngày càng lạm dụng và lệ thuộc vào chúng, đặc biệt là độ tuổi thanh thiếu niên. Đây là một thực trạng đáng báo động vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển cân bằng về thể chất, tâm sinh lý, tư duy cũng như nhân cách con người.
Dự án “THƯ VIỆN TRÒ CHƠI” ra đời với sứ mệnh kết nối, tạo tương tác giữa con người với con người, giữa con người và thế giới xung quanh hướng đến sự phát triển toàn diện, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên nhi đồng thông qua các trò chơi dân gian và hiện đại.
* Đối tượng hướng tới:
- Các đội, nhóm, cá nhân thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng, hoạt động vui chơi - giáo dục.
- Tất cả mọi người quan tâm đến các trò chơi, tổ chức chơi trò chơi dân gian và hiện đại.
* Mục đích:
- Sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu các trò chơi dân gian và hiện đại tới đông đảo mọi người.
- Góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của các trò chơi dân gian Việt Nam.
* Hoạt động:
- Xây dựng chuyên trang (website) tổng hợp, hướng dẫn chơi, tổ chức chơi các trò chơi dân gian và hiện đại.
- Tuyên truyền giới thiệu lợi ích của các trò chơi.
- Sưu tầm, lưu giữ các dụng cụ, đồ chơi cho các trò chơi.

Tác động của dự án

Dự án "THƯ VIỆN TRÒ CHƠI" được triển khai dựa trên nền tảng internet nên có tác động trong phạm vi lớn đối với đối tượng người hưởng lợi về nhiều mặt:
* Tác động xã hội:
- Phát triển đời sống tinh thần.
- Thể hiện được tính cộng đồng, tính tập thể, tính đoàn kết cao.
- Tăng sự kết nối cộng đồng, sự tương tác giữa con người với con người, giữa con người với thế giới xung quanh.
- Phát triển cân bằng thể chất, tư duy và các kỹ năng mềm.
- Lưu giữ, bảo tồn những giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc dựa trên sự kết hợp giữa dân gian và hiện đại.

* Tác động cá nhân:
- Gắn bó con người với môi trường tự nhiên, giúp mọi người sống hòa đồng với thiên nhiên, hòa đồng với các mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành tố trong môi trường, nâng cao hiểu biết và tình yêu thiên nhiên.
- Sống hòa đồng, vui vẻ, tích cực hơn.
- Phát triển cân bằng về thể chất, tư duy trí tuệ và cảm xúc.
- Nâng cao khả năng tập trung và khả năng giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết.
- Nâng cao tinh thần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua sự kết hợp giữa trò chơi dân gian và hiện đại.

Tính bền vững của dự án

Tính bền vững của dự án được thể hiện qua định hướng xây dựng chuyên trang sưu tầm, tổng hợp, lưu giữ và chia sẻ thông tin về các trò chơi dân gian và hiện đại phục vụ cộng đồng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại và sự đóng góp từ chính cộng đồng có tính chuyên môn hóa cao và tiết kiệm chi phí.
- Dự án hoạt động thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại sẽ dễ dàng tiếp cận đối tượng hưởng lợi mà không tiêu tốn quá nhiều chi phí vận hành.
- Tất cả mọi người có thể truy cập website để tham khảo, sử dụng nguồn thông tin đồ sộ về các trò chơi từ bất cứ nơi đâu có kết nối internet với các thiết bị điện tử khác nhau.
- Chính đối tượng người hưởng lợi cũng tham gia vào quá trình xây dựng phát triển dự án thông qua việc đóng góp trò chơi, trải nghiệm riêng.

Liên hệ với cá nhân/ tổ chức này

Đến trang web của họ tại: thuvientrochoi.com/

Liên hệ trực tiếp với họ tại: thuvientrochoivietnam@gmail.com