Giáo dục


Dialogue

Dự án học tiếng Anh với người nước ngoài và đổi lại, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Việc dạy học là miễn phí

Vị trí:

Khu vực Hà Nội

Mức tài trợ:

$1,500

Lượt bình chọn

15

Thông tin Dự án

Lời nói đầu

"- Nhận thấy nhu cầu của nhiều người nước ngoài muốn học tiếng Việt nên dự án kết nối 2 đối tượng là người Việt Nam và người có tiếng mẹ để là tiếng ANh nhằm hỗ trợ nhau học ngoại ngữ. Hình thức học này đã được kiểm chứng là rất hiệu quả. Ngoài ngôn ngữ thì đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa của các quốc gia.
- Các bạn trẻ sẽ được kết nối thông qua cộng đồng của chúng tôi dựa trên những yêu cầu cơ bản, điều này cho phép các bạn tìm được người bạn hợp với mình và có thể hỗ trợ đắc lực cho mình trong việc học ngoại ngữ."

Tác động của dự án

Đây vừa là nơi học tiếng Anh hiệu quả, tốc độ mà còn là nơi văn hóa 2 quốc gia được giao thoa, tạo ra được những giá trị lâu dài cho sau này, Mô hình giáo dục này đòi hỏi sự quyết tâm và kiền trì rất nhiều nhưng kết quả nhận được sẽ là rất lớn, nếu các bnja sẵn sàng chấp nhận thử thách của nó thì thành quả sẽ rất xứng đáng.

Tính bền vững của dự án

Đây vừa là nơi học tiếng Anh hiệu quả, tốc độ mà còn là nơi văn hóa 2 quốc gia được giao thoa, tạo ra được những giá trị lâu dài cho sau này, Mô hình giáo dục này đòi hỏi sự quyết tâm và kiền trì rất nhiều nhưng kết quả nhận được sẽ là rất lớn, nếu các bnja sẵn sàng chấp nhận thử thách của nó thì thành quả sẽ rất xứng đáng.