Điều kiện và Điều khoản

Điều kiện và Điều khoản

Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva dành cho công dân Việt Nam, đang sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo luật của Việt Nam. Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva được thành lập bởi Công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam.

Cách thức tham gia và đăng ký:

Để tham gia Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva bạn cần đăng ký tại https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/thamgia

Vui lòng đọc kỹ Điều kiện và Điều khoản bên dưới trước khi đăng ký. Khi đăng ký, bạn được xem như đã biết và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản này.

Để đăng ký tham dự Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, vui lòng truy cập vào trang https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/thamgia Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email hợp lệ và tạo mật khẩu. Người đăng ký hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập. Bất cứ hoạt động đăng nhập nào dưới tên đăng nhập đã đăng ký, bất kể được chủ tài khoản cho phép hay không cho phép, sẽ được cho là liên quan đến chủ tài khoản và chủ tài khoản sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hoạt động đó.

Ứng viên có thể tham gia vào Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva theo 2 cách sau: (1) viết và nộp dự án về sự thay đổi tích cực cho cộng đồng (“Dự án”); (2) ủng hộ cho một hoặc nhiều Dự án từ những người khác bằng cách bình chọn cho dự án yêu thích. Để tham gia vào bất cứ hình thức nào kể trên, bạn cần đăng ký tại trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva. Công dân Việt Nam có thể tham gia bằng cách ủng hộ và gửi ý kiến bình luận trên trang Facebook của Công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam.

Bất kỳ ai đăng ký trên trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva có thể tham gia bình chọn cho các Dự án trong vòng Bình chọn bắt đầu từ 04/07/2019 – 01/08/2019

Các thành viên đã đăng ký có thể bình chọn cho một hoặc nhiều Dự án mà họ cho rằng Dự án đó có thể mang lại tác động tích cực cho cộng đồng. Mỗi thành viên đã đăng ký sẽ có 10 phiếu để sử dụng tùy ý, vào bất kỳ thời gian nào khi Vòng Bình Chọn diễn ra và có thể bình chọn nhiều lần cho cùng một Dự án và/hoặc cho nhiều Dự án khác nhau.

Nếu Aviva phát hiện hoặc nghi ngờ các bình chọn gian lận hoặc không hợp lệ, chúng có thể bị xóa khỏi quá trình này theo quyết định của Aviva.

Đối tượng tham gia:

Chương trình áp dụng cho khách hàng và cả người không phải là khách hàng của Aviva và các công ty con. Để nộp Dự án tham dự Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công dân có quốc tịch Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam
 • Không phải là thành viên ban giám khảo hoặc thành viên trong gia đình của thành viên ban giám khảo Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva (vợ/ chồng, con cái, cha/ mẹ, hoặc anh/ chị em bất kể người đó sinh sống ở đâu);
 • Trên 18 tuổi

Tiêu chí gửi bài và tính đủ điều kiện

Để gửi Dự án đến Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, truy cập vào trang https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/thamgia và gửi Dự án trong khoảng thời gian từ 02/05/2019 – 18/06/2019. Đăng ký và hoàn thành mẫu đăng ký Dự án. Bạn phải đăng ký trước khi bạn gửi Dự án.

Sau khi bạn gửi Dự án, Dự án sẽ được xem xét để sàng lọc nội dung phản cảm và đảm bảo rằng Dự án của bạn đáp ứng tiêu chí của nhóm Dự án mà bạn đã chọn. Nội dung Dự án phải là nguyên bản, không sao chép từ bất kỳ Dự án nào khác. Dự án của bạn phải sử dụng ngôn ngữ chính thức của Việt Nam: tiếng Việt.

Dự án của bạn phải được triển khai trong phạm vi Việt Nam, và không yêu cầu tiếp cận tài sản riêng tư hoặc tài sản bị hạn chế để có thể được thực hiện (dù là tài sản công cộng hoặc tài sản của địa phương hoặc các Dự án có lợi cho tổ chức, trường học hoặc cho phép công chúng tiếp cận được cho phép tùy theo quyết định của Aviva).

Aviva giữ quyền được từ chối những Dự án được đăng trên trang Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva ở bất cứ thời điểm nào của Chương trình nếu như Dự án không tuân thủ Điều kiện và Điều khoản hoặc theo quy định riêng của Aviva, rằng Dự án không phù hợp với Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva. Bạn không thể chỉnh sửa sau khi Dự án đã được nộp.

Dự án của bạn cần phải có tính thực tiễn, có thể thực hiện được với 1 trong 3 mức tài trợ (1.500 đô la Mỹ, 3.000 đô la Mỹ và 5.000 đô la Mỹ) hiện có trong Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, và có thể thực hiện được hoặc triển khai trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ.

Nếu Dự án của bạn liên quan đến việc triển khai chương trình cần tài trợ sau năm 2020 Aviva chỉ có thể cung cấp mức tài trợ trong 1 năm (mức tài trợ cần thiết cho bước chuẩn bị), sau đó việc tài trợ sẽ không còn được duy trì từ phía Aviva. Có khả năng cần phải cân nhắc bất cứ yêu cầu cấp vốn phát sinh như một phần của tổng chi phí dự án và vì vậy có thể được phân bổ vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, Aviva không có bất kỳ cam kết nào ngoài việc phân bổ này. Các Dự án đòi hỏi kinh phí định kỳ/ phát sinh sẽ được điểm thấp hơn về thành phần “Tuổi thọ và Bền vững” của tiêu chí đánh giá, trừ phi có một kế hoạch khả thi để có được nguồn tài trợ từ các nguồn khác.

Dự án gửi về Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva phải đáp ứng tiêu chí về Hạng mục Dự án nằm trong 1 trong 3 hạng mục liệt kê bên dưới.

Với hình thức tham gia nhóm, cá nhân nộp Dự án sẽ đóng vai trò là “trưởng nhóm”, mọi thỏa thuận và mối quan hệ giữa các thành viên phải được kiểm soát ngoài khuôn khổ của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva.

Dự án của bạn không đề cập tới bất cứ cá nhân, công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm cụ thể với mục đích thương mại hoặc khuyến mại.

Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva không được phép khai thác vì mục đích thương mại hoặc khuyến mại. Các Dự án có liên quan đến doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc để bồi thường về mặt tài chính cho người sáng tạo Dự án vượt quá mức lương hợp lý sẽ không đủ điều kiện để giành được Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva và có thể bị loại bỏ ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt Chương trình.

Dự án dự thi không bao gồm bất cứ nhãn hiệu hoặc các tài liệu khác sở hữu bởi bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn bản của bên sở hữu.

Dự án của bạn không được phép bao gồm bất cứ nội dung xúc phạm, dung tục hoặc tài liệu khiêu dâm, tuyên truyền hoặc thông tin cố ý gây hiểu lầm hoặc tài liệu làm mất danh dự người khác hoặc các công ty khác, hoặc thể hiện bất cứ sự thù ghét hoặc hoạt động khủng bố.

Kết quả Dự án không tạo ra sự phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nguồn gốc dân tộc, người khuyết tật, tuổi, xu hướng tình dục hay bất cứ yếu tố nào bị cấm bởi luật, được xác định theo như quy định của Aviva.

Nếu Dự án của bạn được nộp dựa trên danh nghĩa hoặc có liên kết với một tổ chức tôn giáo, kết quả của Dự án phải có thể được tiếp cận bởi bất cứ ai thuộc bất cứ tín ngưỡng nào.

Dự án của bạn không được liên quan tới bất kỳ hình thức bắt buộc học tập tôn giáo hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ tín ngưỡng hoặc nhóm người. Các Dự án nhằm mục đích vận động tôn giáo, cố gắng vận động người khác chuyển sang tôn giáo khác, hoặc nỗ lực mở rộng thành viên sẽ không đủ điều kiện chiến thắng Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva và có thể bị loại bỏ ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt Chương trình.

Dự án của bạn không được hỗ trợ cho đảng phái chính trị, vận động hành lang hoặc nhóm liên kết nào.

Dự án của bạn không trực tiếp ủng hộ hoặc phản đối tín ngưỡng cụ thể, hoạt động chính trị, pháp luật hoặc đảng phái, hoặc ủng hộ hoặc khuyến khích việc vi phạm pháp luật, được xác định theo như quy định của Aviva.

Dự án của bạn không thể ủng hộ những hoạt động có thể không an toàn hoặc nguy hiểm, được xác định theo như quy định của Aviva.

Dự án của bạn không thể yêu cầu cấp vốn để hỗ trợ dược phẩm hoặc tài trợ nguồn tài chính, hỗ trợ học tập hoặc quyền lợi khác cho cá nhân hoặc gia đình, được xác định theo như quy định của Aviva.

Dự án của bạn không thể liên kết với một trường tiểu học hoặc trường trung học bán công hoặc trường tư.

Dự án của bạn không thể yêu cầu tài trợ cho việc thiến hoạn, cứu trợ động vật, chương trình cứu trợ động vật (đối với các loài không bị đe dọa) bao gồm nhưng không giới hạn, nơi cư trú của chó mèo, được xác định theo như quy định của Aviva.

Dự án của bạn không thể yêu cầu tài trợ cho các Dự án về phúc lợi động vật mà trọng tâm chính của Dự án không tập trung vào tính bền vững của môi trường, khí hậu hoặc bảo vệ tài nguyên thiên nhiêu của Việt Nam, được xác định theo như quy định của Aviva.

Dự án của bạn không thể liên quan tới các vấn đề gây tranh cãi hoặc vấn đề đi ngược lại lợi ích của Aviva, được xác định theo như quy định của Aviva.

Aviva bảo lưu quyền quyết định cuối cùng, bất cứ lúc nào và ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nộp Dự án, đánh giá, hoặc bình chọn, để loại trừ bất kỳ Dự án nào không tuân thủ các yêu cầu nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc nếu người tham gia Không tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc nếu Aviva xác định một cách hợp lý rằng việc loại trừ bất kỳ Dự án nào là cần thiết hoặc phù hợp để tránh trách nhiệm pháp lý đối với Aviva, duy trì tính toàn vẹn của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, hoặc để bảo vệ phúc lợi của Aviva và các khách hàng của công ty, hoặc Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva hoặc người tham gia, hoặc theo quyết định riêng của mình, cho thấy không phù hợp với Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva.

Việc đăng bất kỳ Dự án nào trên trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva không đảm bảo sự ưu tiên cho vòng đánh giá cuối cùng. Dự án không đủ điều kiện sẽ không được cấp vốn. Nếu Aviva xác định một Dự án không đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện tại bất kỳ điểm nào trong Chương trình, Dự án sẽ bị loại bỏ khỏi Chương trình và sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Trong trường hợp một Dự án bị loại trong giai đoạn Đánh giá, Dự án nhận được nhiều bình chọn tiếp theo đáp ứng các tiêu chí của cơ chế chương trình có thể được chọn vào giai đoạn tiếp theo tại vị trí đó.

Tiêu chí cho từng nhóm Dự án và các mức tài trợ

Các nhóm Dự án:

Các Dự án nộp về Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện ở một trong 3 định nghĩa về nhóm Dự án như liệt kê bên dưới. Các nhóm bao gồm:

(1) “Môi trường” (Môi trường, Khí hậu, Cứu trợ và phòng ngừa thiên tai,…)

(2) “Sức khỏe cộng đồng” (Sức khỏe, Thể thao, Lối sống tích cực,…)

(3) “Giáo dục” (Giáo dục, Đào tạo kỹ năng, Văn hóa và Nhu cầu cơ bản,…)

(1) “Môi trường” (Môi trường, Khí hậu, Cứu trợ và phòng ngừa thiên tai)

Các Dự án nộp theo nhóm này phải đáp ứng ít nhất một trong số các tiêu chí sau:

 • Giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu và bảo vệ con người và tài sản trước tình hình thời tiết ngày càng bất ổn và khắc nghiệt.
 • Giảm thiểu các tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và các hiện tượng môi trường suy thoái khác.
 • Bảo vệ tính đa dạng của tự nhiên và chất lượng cuộc sống, hiện tại và cho tương lai.
 • Có liên quan tới đến năng lượng tái tạo, nguồn tài nguyên, tái chế và bền vững hoặc giảm thiểu tác động môi trường trong các lĩnh vực năng lượng, nước, chất thải, tiêu thụ giấy, truyền thông và du lịch.
 • Giảm thải khí nhà kính, tạo ra hoặc hỗ trợ một sáng kiến ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước ngọt / sông ngòi / vùng đầu nguồn ven biển và thúc đẩy các sáng kiến về môi trường.
 • Hỗ trợ người Việt Nam tìm hiểu về sự lệ thuộc của con người vào môi trường lành mạnh và lợi ích của việc dành thời gian trong tự nhiên thông qua giáo dục ngoài trời.
 • Bảo vệ môi trường xanh (ví dụ: rừng, công viên, môi trường tự nhiên và khu vực vành đai xanh) và không gian xanh (sông, lạch, lưu vực sông ngòi, hồ, biển, đầm phá).
 • Tạo ra hoặc cải thiện các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường dành cho người đi bộ trong cộng đồng của bạn.
 • Bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã khỏi tác động của người, sự phát triển, phá rừng, ô nhiễm và biến đổi khí hậu và thúc đẩy đa dạng sinh học.
 • Nếu Dự án có liên quan đến động vật hoang dã, Dự án phải tập trung vào việc bào tồn môi trường sống hoặc bảo vệ môi trường bao gồm bảo vệ sông ngòi, suối, rừng và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hoặc bảo vệ động vật hoang dã.

Mọi Dự án tìm tài trợ để nghiên cứu sẽ được phân loại vào nhóm “Phát triển cộng đồng” mặc dù nghiên cứu đó tìm tài trợ cho các vấn đề liên quan đến môi trường, khí hậu, năng lượng hoặc bảo tồn sinh vật.

(2) “Sức khỏe cộng đồng” (Sức khỏe, Thể thao, Lối sống tích cực,…)

Các Dự án nộp theo nhóm này phải đáp ứng ít nhất một trong số các tiêu chí sau:

 • Đẩy mạnh lối sống lành mạnh, tích cực cho cộng đồng thông qua thể thao và các hoạt động như: trung tâm thể thao dưới nước, sân bóng rổ, sân bóng đá, phương tiện thể thao ngoài trời, công viên công cộng, sân đấu khúc côn cầu, sân bóng rổ, cơ sở đạp xe và trượt băng, cưỡi ngựa, hoặc cơ sở vật chất cho các bộ môn điền kinh, sân chơi hoặc các tiện nghi công cộng khác,…
 • Hỗ trợ các môn thể thao nghiệp dư thông qua các tổ chức thể thao phi chính phủ và phát triển các vận động viên ở Việt Nam.
 • Hỗ trợ cho thanh niên, những chương trình giúp gây quỹ thể thao và trại hè cho những thanh niên không đủ khả năng kinh tế.
 • Cung cấp khả năng tiếp cận cho cộng đồng các lựa chọn chăm sóc sức khỏe hoặc các chương trình cộng đồng hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe/ y tế có tác động đến phúc lợi lâu dài của cộng đồng.
 • Hỗ trợ các nỗ lực gây quỹ để mua sắm thiết bị mới cho cộng đồng ở bệnh viện hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc cơ sở vật chất trị liệu.

Tất cả các Dự án thuộc nhóm này phải mang lại lợi ích trực tiếp và quyền tiếp cận cho công chúng và cộng đồng nói chung.

Tất cả các Dự án tìm kiếm nguồn tài trợ cho y tế và sức khỏe liên quan đến nghiên cứu sẽ được phân loại vào nhóm “Phát triển cộng đồng”.

(3) “Giáo dục” (Giáo dục, Đào tạo kỹ năng, Văn hóa và Nhu cầu cơ bản,…)

Các Dự án nộp theo nhóm này phải đáp ứng ít nhất một trong số các tiêu chí sau:

 • Thúc đẩy đào tạo kỹ năng, cung cấp các chương trình huấn luyện và tư vấn, chương trình dạy đọc và các chương trình trang bị khả năng làm việc hay bất cứ chương trình nào khác mang lại sự thay đổi tích cực và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn thông qua giáo dục.
 • Thúc đẩy khả năng biết đọc biết viết, kỹ thuật mới, sáng tạo và đổi mới.
 • Quảng bá văn hóa, ví dụ như chương trình âm nhạc, kịch và nghệ thuật.
 • Hỗ trợ công nghệ tiên tiến và phát hiện kỹ thuật hoặc liên kết những người trẻ tuổi thông qua chương trình kịch nghệ nhân đạo, các tổ chức và bệnh viện thực hiện nghiên cứu về sức khỏe, y tế, khí hậu, bảo tồn, môi trường hoặc đổi mới khoa học và công nghệ.
 • Các chương trình chống đói nghèo ví dụ như các chương trình hỗ trợ, trung tâm thông tin, ngân hàng thực phẩm hoặc các chương trình nâng cao nhận thức về đói nghèo hoặc ăn uống lành mạnh.
 • Các dự án giúp khôi phục văn hóa cộng đồng như bảo tàng, trung tâm cộng đồng, di tích lịch sử, nghệ thuật hoặc âm nhạc và bảo tồn.
 • Các chương trình phục vụ cho nhóm dân số gặp khó khăn như người thu nhập thấp, người nhập cư, người vô gia cư hoặc những người đang trong quá trình chuyển đổi chỗ ở.
 • Các chương trình cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe và dịch vụ sức khỏe tâm thần với mục đích phi thương mại.

Tất cả các Dự án sẽ được kiểm tra để đảm bảo việc phân nhóm Dự án là chính xác. Những Dự án không đạt tiêu chuẩn 1 trong 3 phân nhóm định nghĩa bên trên sẽ bị loại bỏ.

Các mức tài trợ và tiêu chuẩn cho người vào vòng chung kết:

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí liên quan đến 1 trong 3 phân nhóm bên trên, các Dự án nộp về Chương trình phải tương ứng với 1 trong 3 mức tài trợ vốn như sau:

(1) Các Dự án tìm kiếm mức tài trợ USD $1.500,

(2) Các Dự án tìm kiếm mức tài trợ USD $3.000 và

(3) Các Dự án tìm kiếm mức tài trợ USD $5.000

Tổng số 50 Dự án đạt qua vòng Bình chọn đến vòng đánh giá, như sau:

 • Với mức tài trợ USD $1.500: Cuối vòng Bình chọn, 26 Dự án có lượt bình chọn cao nhất sẽ chính thức nhận được mức tài trợ như đã đăng ký.
 • Với mức tài trợ USD $3.000, 30 Dự án có lượt bình chọn cao nhất (top 10 Dự án ở mỗi hạng mục) sẽ được dành suất đi tiếp vào vòng Đánh giá cuối cùng của Ban Giám Khảo. Hội đồng Ban Giám Khảo chuyên môn sẽ đánh giá và lựa chọn ra 15 Dự án để nhận tài trợ.
 • Với mức tài trợ USD $5.000, 15 Dự án có lượt bình chọn cao nhất (top 5 Dự án ở mỗi hạng mục) sẽ được dành suất đi tiếp vào vòng Đánh giá cuối cùng của Ban Giám Khảo. Hội đồng Ban Giám Khảo chuyên môn sẽ đánh giá và lựa chọn ra 9 Dự án để nhận tài trợ.

Các Dự án vào vòng chung kết sẽ được đánh giá bởi một Ban Giám Khảo độc lập để xác định người chiến thắng. Các Dự án vào vòng chung kết sẽ được đánh giá dựa trên khuôn khổ đánh giá, được quy định tại mục Đánh giá bên dưới. Trong trường hợp các Dự án không đạt chất lượng yêu cầu, Aviva Việt Nam có quyền giảm số lượng dự án được nhận tài trợ so với mức thông báo ban đầu.

Quy trình bình chọn

Những ai đăng ký trên trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva có thể bình chọn cho những Dự án yêu thích trong vòng Bình chọn bắt đầu từ 04/07/2019 – 01/08/2019 của Chương trình. Những phiếu bình chọn này sẽ xác định Dự án nào được lọt vào vòng chung kết cộng đồng Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva và đóng góp vào tỷ lệ phần trăm số điểm cuối cùng do các Giám khảo đánh giá.

Các thành viên đã đăng ký có thể bình chọn cho một hoặc nhiều Dự án mà họ cho rằng Dự án đó có thể mang lại tác động tích cực cho cộng đồng. Mỗi thành viên đã đăng ký sẽ có 10 phiếu để sử dụng tùy ý, vào bất kỳ thời gian nào khi Vòng Bình Chọn diễn ra và có thể bình chọn nhiều lần cho cùng một Dự án và/hoặc cho nhiều Dự án khác nhau.

Nếu Aviva phát hiện hoặc nghi ngờ các bình chọn gian lận hoặc không hợp lệ, chúng có thể bị xóa khỏi quá trình này theo quyết định của Aviva.

Trong vòng Bình chọn, những Dự án sau đây sẽ được chọn đi tiếp vào vòng Đánh giá:

Tốp 10 Dự án hàng đầu trong mỗi 3 nhóm Dự án ở mức tài trợ USD $3.000 và

Tốp 5 Dự án hàng đầu trong mỗi 3 nhóm Dự án ở mức tài trợ USD $5.000

Ban giám khảo khách quan của Chương trình sẽ xem xét tất cả các Dự án trong vòng Đánh giá và xếp hạng Dự án theo các tiêu chí được xác định trước trong Điều khoản và Điều kiện này để xác định Dự án nào sẽ được tài trợ. Thông tin về người chiến thắng sẽ được thông báo vào ngày 26/09/2019

Quy trình đánh giá:

Ban giám khảo là một nhóm đa dạng gồm các giám khảo khách quan, có chuyên môn được lựa chọn bởi Aviva để đánh giá những Dự án đã lọt vào vòng Đánh giá. Ban giám khảo sẽ đánh giá các Dự án này dựa trên những nhóm tiêu chí sau:

(25% tổng điểm) Sự ảnh hưởng: Dự án này ảnh hưởng đến mọi người ở mức nào và nhu cầu cấp thiết như thế nào? Bao nhiêu người sẽ hưởng lợi từ Dự án và Dự án có tính thuyết phục trên diện rộng hay không?

(15% tổng điểm) Khả năng thành công: Khả năng thực hiện Dự án nhanh và thành công có cao không?

(30% tổng điểm) Tuổi thọ & Tính bền vững: Tác động của Dự án sẽ kéo dài bao lâu? Dự án này có yêu cầu tài trợ thường xuyên vượt quá yêu cầu ban đầu không? Nếu vậy, có kế hoạch để xin thêm nguồn tài trợ hay không? Lưu ý rằng kinh phí thường xuyên vượt quá yêu cầu ban đầu sẽ có điểm số thấp hơn.

(5% tổng điểm) Tính nguyên bản: Dự án mới lạ như thế nào?

(10% tổng điểm) Chất lượng bài nộp: Tác giả của bài viết Dự án thể hiện nỗ lực như thế nào qua chất lượng bài viết? Dự án có được suy nghĩ kỹ và giải thích rõ ràng hay không?

(15% tổng điểm) Bình chọn: Thứ hạng của Dự án trong phân nhóm và thứ hạng trong tất cả các Dự án lọt vào vòng Đánh giá xét theo số lượng bình chọn?

Các giám khảo sẽ xác định điểm số của từng Dự án trong vòng Đánh giá dựa vào các tiêu chí và phần nhóm Dự án dưới đây. Từng Dự án sẽ được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10 và tính trọng số dựa trên tỷ lệ phần trăm đề cập ở trên.

Điểm số của từng Dự án sẽ là điểm trung bình các điểm do các giám khảo chấm, các Dự án thắng cuộc là các Dự án có số điểm cao nhất ở các mức tài trợ và các hạng mục đăng ký.

Nếu Aviva tin rằng sẽ có xung đột lợi ích dựa trên mối quan hệ giữa giám khảo và người nộp Dự án, điểm số của giám khảo đó có thể sẽ không được tính vào điểm đánh giá Dự án.

Các Thủ Tục Cần Thực Hiện Trước Khi Nhận Tài Trợ (Giải Thưởng)

Các cá nhân/ tổ chức đoạt giải sẽ nhận được giải thưởng từ BTC trong vòng 6 (sáu) tuần từ khi kết quả cuối cùng được công bố, với điều kiện các cá nhân/ tổ chức này đã tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện của Chương trình cũng như hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và các rà soát đặc biệt từ phía BTC. Giải thưởng không thể trao đổi, không thể chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản thù lao khác.

Nếu bất kỳ Dự án hoặc người chiến thắng/ tổ chức chiến thắng nào không đáp ứng các điều khoản và điều kiện này, cá nhân/ tổ chức đó không có đủ điều kiện để nhận giải thưởng. Người chiến thắng thay thế sẽ được chọn và cũng cần phải đáp ứng các điều khoản và điều kiện này. Aviva có thể yêu cầu người thắng cuộc cung cấp bằng chứng về địa chỉ cư trú thực tế.

Tất cả những người chiến thắng sẽ được yêu cầu hoàn thành các thủ tục cần thiết bao gồm: một Mẫu Đánh giá Tác động để ghi nhận tác động của Giải thưởng cho cộng đồng nơi Dự án diễn ra; Rà Soát Đặc Biệt nhằm xác thực các thông tin của cá nhân/ tổ chức; Bản Cam Kết nhằm cam kết số tiền tài trợ (giải thưởng) sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tường và một số hồ sơ cần thiết khác được yêu cầu bởi Aviva Việt Nam. Dự án thắng cuộc phải được đưa vào thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được tài trợ. Mẫu đánh giá Tác động sẽ được gửi cho người thắng cuộc sau khi giải thưởng được công bố và người thắng cuộc cần cập nhật Mẫu đánh giá này mỗi ba tháng cho Aviva Việt Nam cho đến khi dự án hoàn thành.

Những người thắng cuộc đồng ý được liên lạc và tham gia vào hoạt động sau khi nhận giải thưởng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong những thông tin thường xuyên về Dự án mà giải thưởng đã tài trợ. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn tại hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội của Aviva Việt Nam hoặc thông tin trên trang web của Quỹ Cộng Đồng Aviva hoặc trang web của Aviva Việt Nam cũng như các kênh truyền thông khác.

Điều kiện và Điều khoản chung

Người tham gia đồng ý rằng quyết định của Aviva đối với bất kỳ và tất cả mọi khía cạnh của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva sẽ là quyết định cuối cùng.

Nội dung/ nhiệm vụ của người dùng:

Người tham gia hoàn toàn trao toàn quyền cho Aviva (bao gồm cả quyền bản quyền) trong mọi Dự án hoặc phương pháp trình bày Dự án mà bạn cung cấp trên và qua trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, bao gồm nhưng không giới hạn các bài nộp Dự án và tất cả các bình luận, gợi ý, hình ảnh, ý kiến và các thông tin khác hoặc các tài liệu bạn nộp trong phần nộp Dự án và phần Bình luận và bằng cách khác trên và qua trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva (gọi chung là, “Nội dung của người dùng”, tất cả những nội dung này sẽ trở thành và tiếp tục là tài sản độc quyền của Aviva, bao gồm bất cứ quyền tương lai nào liên quan tới những tài liệu/ nội dung này. Aviva và những bên được cấp phép, những bên được ủy quyền sẽ có quyền sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa, mô phỏng, xuất bản và sáng tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối và trình chiếu nội dung của người dùng cho bất cứ mục đích nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong các mục đích quảng cáo, xuất bản, quảng bá Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva hoặc các phiên bản Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva khác, và/ hoặc Aviva và các đối tượng liên doanh, liên kết bất kể tại Việt Nam hoặc trên thế giới) trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, tại thời điểm này hoặc sau này, ở bất cứ vị trí nào, mà không phải bồi thường (bằng tiền hoặc hình thức khác) hoặc thông báo đến bạn (gọi chung là “Quyền sử dụng”).

Ngoại trừ các điều đã nói ở trên, bạn (và các bên thứ ba có liên quan) sẽ giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào bạn cung cấp, nhưng bằng cách này, dành cho Aviva và những bên được cấp phép, những bên được ủy quyền tất cả các Quyền sử dụng (Tùy thuộc vào bất kỳ hạn chế cụ thể nào được Aviva xác định bằng văn bản liên quan đến bất kỳ yếu tố bên thứ ba nào được đưa vào tài liệu hỗ trợ).

Người tham gia miễn trừ và từ bỏ tất cả các khiếu nại đối với Aviva đối với bất kỳ đối tượng sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác, các quyền về sự riêng tư và công khai, các quyền phân bổ hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác theo luật pháp Việt Nam.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Aviva, nhân viên, giám đốc, người lao động hoặc đối tác của Aviva và những người nằm trong quyền kiểm soát của công ty và những tài sản, người kế nhiệm, người được bàn giao (mỗi đối tượng là “Bên được bảo vệ của Aviva”) khỏi bất cứ và tất cả mọi khiếu nại của các bên thứ ba liên quan đến các quyền nói trên và tất cả các tổn thất pháp lý phải chịu hoặc phát sinh bởi Bên được bảo vệ của Aviva như là kết quả hoặc có liên quan đến những quyền nói trên đã được bàn giao đến Aviva theo mục này.

Cung cấp dữ liệu cho mục đích quan hệ công chúng (PR)

Đại diện của các cơ quan quan hệ công chúng hoặc truyền thông của Aviva có thể liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về Dự án của bạn. Với tư cách là người sáng tạo Dự án, bạn đồng ý cho Aviva cung cấp địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng trong quá trình đăng ký cho các tổ chức quan hệ công chúng để liên hệ với bạn trực tiếp với mục đích yêu cầu thông tin hoặc các câu chuyện liên quan đến việc nộp Dự án. Các đối tác của Aviva có thể chọn để biểu thị nội dung trong bài nộp của bạn trong các câu chuyện tin tức và các ấn phẩm truyền thông.

Điều kiện chung:

Aviva không chịu trách nhiệm với: (a) các bài nộp hoặc các tin nhắn bị mất, muộn, không thể đọc được, không đầy đủ, bị hỏng hoặc bị cắt xén; (b) những lỗi hoặc trục trặc liên quan đến điện thoại, máy tính, phần cứng, phần mềm, chương trình hoặc kết nối, hoặc kết nối bị ngắt quãng hoặc không có kết nối, máy chủ và các kết nối khác hoặc các lỗi kỹ thuật khác hoặc lỗi liên quan tới việc xử lý nhập liệu Dự án; (c) gián đoạn truyền thông hoặc các yếu tố khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Aviva, bao gồm nhưng không giới hạn khả năng truy cập vào trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, đăng ký, nộp Dự án, sử dụng ý kiến hoặc bình chọn; (d) bất cứ sự gián đoạn lưu lượng truy cập Internet, vi-rut, lỗi hoặc sự can thiệp trái phép; (e) hư hại gây ra bởi vi rút máy tính hoặc bằng cách khác với bất kỳ máy tính nào từ việc người tham gia đăng ký truy cập hoặc sử dụng trang web của Quỹ Công cộng Aviva, cho dù là hư hại về con người, cơ khí, hoặc điện tử; hoặc (f) thông tin sai lệch hoặc không chính xác, hoặc bất kỳ lỗi nào khác, dù do Aviva, người tham gia đã đăng ký, hoặc bởi bất kỳ chương trình hoặc thiết bị nào liên quan đến hoặc sử dụng trong Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva. Nếu sự cố, sai sót, gián đoạn, hoặc thiệt hại xảy ra, và/ hoặc làm hỏng việc quản lý, an ninh, sự công bằng, toàn vẹn, hoặc thi hành hợp lý của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva và / hoặc Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva không có khả năng chạy theo kế hoạch, Aviva có thể, theo quy định riêng của mình, đình chỉ Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva trong thời gian còn lại của Chương trình hoặc chấm dứt Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva bằng việc ra thông báo trên trang web https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/thamgia hoặc https://www.aviva.com.vn/. Aviva bảo lưu quyền loại bỏ Dự án có liên quan đến bất kỳ người nào bị phát hiện giả mạo hoặc lợi dụng bất kỳ khía cạnh nào của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, hoặc giữ lại Dự án đó trong Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva nhưng loại bỏ người nộp Dự án nếu người tham gia được xác định có liên quan đến hành vi đó. Ngoài ra, Aviva bảo lưu quyền, theo quy định riêng của mình, đình chỉ hoặc loại bỏ quyền truy cập của thành viên đã đăng ký vào trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva hoặc tham dự vào Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva nếu Aviva tin rằng người đó gây ra bất kỳ sự cố, lỗi, gián đoạn hoặc hỏng hóc, hoặc người tham gia đã đăng ký bị nghi là tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc gian lận nào.

Sử dụng trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva

Việc bạn tiếp cận và sử dụng trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva tuân theo tất cả các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế. Nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva là tài sản của Aviva và các bên khác. Người sử dụng bị cấm sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng như các thẻ meta trên các trang khác hoặc các trang web trên World Wide Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Aviva hoặc bên thứ ba đó có thể sở hữu Nhãn hiệu. Tất cả thông tin và nội dung bao gồm bất kỳ chương trình phần mềm nào hiện có trên hoặc thông qua trang web của Quỹ Công cộng Aviva ("Nội dung") được bảo vệ bởi bản quyền. Người dùng không được sửa đổi, sao chép, phân phối, chuyển, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc sử dụng bất cứ Nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva cho các mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được Aviva cho phép cụ thể.

Bạn đồng ý rằng sự tham gia của bạn trong Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva là tự nguyện, cá nhân và không thể chuyển nhượng được. Aviva có thể, theo ý riêng của mình, ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva nếu hành vi của bạn không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Không đảm bảo:

Tất cả nội dung trên trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva (bao gồm nhưng không giới hạn mục Dự án, các tài liệu hỗ trợ, nhận xét) được cung cấp cho bạn như "hiện tại" mà không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm có hàm ý về tính thương mại và tính thích hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu, không vi phạm, bảo mật hoặc tính chính xác.

Aviva không xác nhận và không chịu trách nhiệm về (A) tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hay tuyên bố nào của những người tham gia, tổ chức thực hiện, hoặc bất cứ ai khác trên hoặc trong toàn bộ trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva vì các thông tin có xuất hiện trong Dự án được nộp, tài liệu hỗ trợ, nhận xét, bình luận, hoặc cách khác hoặc (B) bất kỳ Nội dung nào được cung cấp trên trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva.

Ngoài các yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trong bất kỳ trường hợp nào, Aviva sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sự phụ thuộc vào thông tin thu được thông qua trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva. Trách nhiệm của bạn là đánh giá tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên, hoặc Nội dung khác có sẵn thông qua trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, nếu thích hợp, về việc đánh giá bất kỳ ý kiến, lời khuyên, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác.

Hạn chế về trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sử dụng Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva

Thông tin, phần mềm, sản phẩm, bài nộp Dự án, tài liệu hỗ trợ, nhận xét hoặc nội dung khác được xuất bản trên trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy và Aviva từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với sự thiếu chính xác hoặc sai sót đó. Aviva không bảo đảm hoặc đại diện cho rằng Nội dung trên trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva đã hoàn tất hoặc cập nhật hoặc chính xác. Hơn nữa, Aviva không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này sẽ không có lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót. Aviva không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ Nội dung nào trên trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva trừ việc đăng các phiên bản Dự án gần đây nhất theo các Điều khoản và Điều kiện này. Aviva có thể thay đổi Nội dung trên trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Aviva có thể cải tiến hoặc thay đổi trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng Aviva và bất kỳ nhân viên, giám đốc, người lao động hoặc đối tác tương ứng của họ sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, dù là trong hợp đồng, hành vi sai trái, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc về những thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, hậu quả, ngẫu nhiên hay gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn việc mất lợi nhuận, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế, hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc kết hợp với Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, việc sử dụng trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, hoặc với sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva hoặc bất kỳ trang web liên kết nào, ngay cả khi Aviva được nhận thức về khả năng thiệt hại đó. Aviva không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn, hoặc an toàn cho trang web của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva.

Sử dụng các tính năng của tập tin chứa “cookie”:

Aviva bảo lưu quyền lưu trữ thông tin trên máy tính của người tham gia dưới dạng “cookie” hoặc tập tin tương ứng với mục đích chỉnh sửa trang web Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva để phản ánh sở thích của người tham gia đã đăng ký.

Sử dụng dữ liệu:

Aviva sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về các thành viên đã đăng ký trực tuyến, phù hợp với chính sách bảo mật của công ty. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của Aviva tại https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/thamgia. Bằng cách tham gia vào Chương trình của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Aviva cho mục đích của Chương trình này và thừa nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận chính sách bảo mật của Aviva.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản và Điều kiện này được xác định bởi tòa án có thẩm quyền là với luật pháp của Việt Nam, thì các điều khoản đó sẽ được xây dựng, nhanh nhất có thể, để phản ánh ý định của các bên với các quy định khác vẫn còn có hiệu lực. Việc Aviva không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không cấu thành sự khước từ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được Aviva xác nhận và đồng ý bằng văn bản.

Aviva bảo lưu quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các điều khoản và điều kiện này cùng với trang web và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được kết hợp hoặc được đề cập đến trong tài liệu này, cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa bạn và Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, liên quan đến vấn đề được đề cập đến ở đây và thay thế cho tất cả các thỏa thuận và sự hiểu biết trước đó bất kể bằng miệng hoặc bằng văn bản.