Các Dự Án Lọt Vào Vòng Chung Kết

Dưới đây là danh sách những dự án lọt vào Vòng Chung Kết chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva, công bố vào 30 Tháng Ba 2018.

Các Dự án thắng cuộc sẽ được công bố vào 30 Tháng Tư 2018.