Chính sách bảo mật

Aviva cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này liên quan đến việc chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp như là một phần trong sự tham gia của bạn vào Chương trình Quỹ Cộng đồng Aviva thông qua các dịch vụ trực tuyến sau đây:

  • Bất kỳ trang web của Aviva liên kết với Chính sách này ("Trang web");
  • Phương tiện truyền thông xã hội hoặc nội dung Aviva trên các trang web khác; và
  • Các ứng dụng thiết bị di động và TV ("Ứng dụng").

Chính sách này cũng liên quan đến việc chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào thu thập được thông qua các phương tiện khác, chẳng hạn như qua email, trực tiếp hoặc các nguồn từ bên thứ ba khác.

Phần - Những gì bạn sẽ tìm thấy ở đây

Aviva Về Aviva
Cách tiếp cận của chúng tôi về bảo mật Aviva xem trọng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.
Những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập thông tin đó Cách Aviva thu thập thông tin
Thông tin được thu thập từ việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Thu thập được thông qua Cookies và các công nghệ tương tự.
Các kênh trực tuyến Chia sẻ thông tin với các kênh trực tuyến.
Thông tin thu thập từ bên thứ ba Thu thập thông tin từ bên thứ ba
Cách chúng tôi sử dụng thông tin để giúp bạn Sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu/thống kê/...
Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn trong Tập đoàn Aviva Chia sẻ thông tin trong Tập đoàn
Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn bên ngoài Tập đoàn Aviva Chia sẻ thông tin bên ngoài Tập đoàn
Đồng ý chuyển giao dữ liệu Chuyển giao dữ liệu
Sư an toàn Đảm bảo tính bí mật và an toàn thông tin
Quản lý những ưu tiên tiếp thị của bạn Quản lý những ưu tiên truyền thông và tiếp thị của người dùng
Cập nhật thông tin của bạn hoặc thay đổi các nội dung ưu tiên tiếp thị của bạn Thay đổi/ Cập nhật thông tin
Làm thế nào để biết được các thông tin mà chúng tôi giữ về bạn Yêu cầu bản sao các thông tin đã cung cấp
Những thay đổi với Chính sách bảo mật Thay đổi chính sách bảo mật
Cách liên hệ với chúng tôi Liên hệ với Aviva

Aviva

Chính sách Bảo mật này được ban hành bởi Aviva (được gọi chung là "Aviva" hoặc "chúng tôi") hoạt động tại Việt Nam.

Để biết thông tin liên quan đến Aviva, vui lòng truy cập www.aviva.com.vn.

Cách tiếp cận của chúng tôi về bảo mật

Sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ được quản lý và bảo vệ dưới chính sách của Công ty.

Những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập thông tin đó

Thông tin bạn cung cấp cho Aviva

Chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia chương trình Qũy Cộng Đồng Aviva

Thông tin này có thể bao gồm:

  • các thông tin cá nhân cơ bản như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, ngày sinh, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân; và
  • Các nội dung tiếp thị được ưu tiên của bạn

Thông tin được thu thập từ việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập được thông qua Cookies và các công nghệ tương tự.

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua "Cookie" và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: thẻ điểm ảnh hoặc liên kết) nhằm ghi nhớ bạn khi bạn truy cập trang web và ứng dụng; và để chúng tôi cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn và những người khác sử dụng trang web và các ứng dụng của chúng tôi, cũng như phản hồi lại nội dung và quảng cáo trên trang web, từ đó thể điều chỉnh việc tiếp thị trực tiếp và tăng cường cung cấp dịch vụ tổng thể. Điều này cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập lại thông tin khi trở lại trang web hoặc ứng dụng.

Khi bạn nhận được tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi qua email, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ ví dụ: điểm ảnh hoặc liên kết để xác định cách bạn sử dụng và quan tâm đến việc tiếp thị trực tiếp của chúng tôi.

Khi bạn truy cập vào một trong các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại thông tin thiết bị của bạn bao gồm phần cứng và phần mềm được sử dụng, vị trí chung, thời gian và cách bạn tương tác với trang web, ứng dụng của chúng tôi và hoạt động đăng ký/đăng nhập của bạn khi sử dụng các nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này được giữ lại và sử dụng để lưu ý sự quan tâm của bạn đến trang web/ứng dụng và cải thiện trải nghiệm sử dụng của khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về Cookie và các công nghệ liên quan, vui lòng đọc Chính sách Cookie riêng biệt của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập, sử dụng dữ liệu kỹ thuật và các thông tin liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống, phần mềm ứng dụng và thiết bị ngoại vi, được tập hợp định kỳ để tạo điều kiện cho việc cung cấp bản cập nhật phần mềm, hỗ trợ ứng dụng và các dịch vụ khác liên quan đến ứng dụng.

Thông tin được thu thập từ việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc công nghệ của bên thứ ba.

Khi bạn sử dụng thiết bị thông minh được kết nối, chúng tôi có thể thu thập loại thiết bị mà bạn sử dụng và trong một số trường hợp, dữ liệu từ ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Đôi khi bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng của Aviva hoặc dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook. Nếu bạn chọn đăng nhập thông qua ứng dụng của bên thứ ba, bạn sẽ được giới thiệu một hộp thoại khi thực hiện việc này, sẽ yêu cầu bạn cho phép Aviva truy cập vào thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên đầy đủ, ngày sinh , địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể đã truy cập công khai).

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể phục vụ quảng cáo thông qua việc sử dụng cookie, điểm ảnh và web beacon của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các trang web khác. Chúng tôi thực hiện việc này nhằm cung cấp cho bạn các quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm cũng như để cải tiến các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm chức năng và hiệu suất của Trang web/Ứng dụng. Để tìm hiểu thêm về loại bỏ một số loại quảng cáo được nhắm mục tiêu nhất định, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Các kênh trực tuyến

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin từ hoặc với các nguồn trực tuyến, chẳng hạn như các trang web, phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng chia sẻ thông tin khác. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp điều chỉnh và cải tiến dịch vụ của chúng tôi và liên lạc với bạn hiệu quả hơn, vì chúng tôi biết rằng rất nhiều khách hàng đang sử dụng một loạt các kênh truyền thông khác nhau.

Bất cứ nơi nào chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ luôn tôn trọng bất kỳ quyền nào bạn đã cài đặt về cách bạn muốn thông tin của mình được sử dụng.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem xét thông báo bảo mật và cài đặt tùy chọn có sẵn trên bất kỳ nền tảng phương tiện truyền thông xã hội nào.

Thông tin thu thập từ bên thứ ba

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nhà cung cấp thuộc bên thứ ba và các cơ sở dữ liệu của bên thứ ba để tìm ra những sự thật ngầm hiểu về tiếp thị, nghiên cứu để giao tiếp với các bạn và để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin để giúp bạn

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn dưới dạng biệt hiệu và / hoặc ẩn danh (để bạn không thể bị xác nhận) cho các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, bao gồm phân tích cách mọi người sử dụng các trang web của chúng tôi, phản hồi lại quảng cáo của chúng tôi và nâng cao hiểu biết về nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích đào tạo, để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và cách truyền tải của các dịch vụ đó, ví dụ như bằng cách ghi lại các cuộc gọi điện thoại.

Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn trong Tập đoàn Aviva

Chúng tôi có thể chia sẻ và tổng hợp thông tin về bạn trong khắp tập đoàn Aviva, bao gồm thông tin cá nhân được giữ trong phạm Tập đoàn liên quan đến các chính sách khác của chúng tôi, trích dẫn hoặc yêu cầu chi tiết và tùy thuộc vào ưu tiên của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để nghiên cứu và phát triển chiến dịch quảng cáo.

Chúng tôi có thể, theo luật pháp, và không yêu cầu thông báo hoặc chấp thuận, sử dụng thông tin của bạn để phòng chống tội phạm và gian lận, quản lý hệ thống trong Tập đoàn Aviva và giám sát và / hoặc thực thi sự tuân thủ của Aviva với bất kỳ quy tắc và quy định nào.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn bên ngoài Tập đoàn Aviva

Thông tin của bạn có thể được tiết lộ khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là:

  • theo yêu cầu của pháp luật;
  • để bảo vệ sự an toàn của nhân viên, công chúng hoặc tài sản của Aviva;
  • bắt buộc phải tuân theo tiến trình xét xử, lệnh của toà án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc là
  • trong trường hợp sáp nhập, bán tài sản, hoặc các giao dịch khác có liên quan; hoặc là
  • để phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm (bao gồm gian lận).

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan quản lý ở Việt Nam hoặc nếu có thể, ở nước ngoài, cũng như với các công ty bảo hiểm khác (trực tiếp hoặc qua các cơ sở dữ liệu dùng chung) để ngăn ngừa và phát hiện gian lận.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ để tiến hành kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như để giúp chúng tôi quản lý và lưu trữ dữ liệu, cung cấp phân tích dữ liệu và tiến hành nghiên cứu thị trường. Điều này có thể bao gồm bất kỳ đối tác trực tuyến nào mà chúng tôi làm việc, vì vậy chúng tôi, hoặc các đối tác trực tuyến của chúng tôi thay mặt cho chúng tôi, có thể liên lạc với bạn thông qua các nền tảng của họ.

Ngoài ra, trừ khi bạn không tham gia tiếp thị trực tiếp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba để giúp chạy các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi.

Đồng ý chuyển giao dữ liệu

Thông tin của bạn có thể được chuyển giao bởi bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Aviva đến bất kỳ quốc gia nào, để xử lý, lưu trữ, quản lý hoặc tất cả các cách sử dụng nào khác được nêu trong chính sách này. Mục đích và quá trình xử lý liên quan đến bất kỳ chuyển giao nào sẽ tuân thủ tất cả các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành của pháp luật, cùng với nghĩa vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách đầy đủ.

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Aviva, bạn đồng ý với sự chuyển giao thông tin đó như được mô tả ở trên.

Sư an toàn

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bí mật và an toàn của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh tổ chức, con người và kĩ thuật phù hợp để chống lại bất kỳ sự truy cập không được ủy quyền hoặc gây thiệt hại hay tiết lộ hoặc làm mất thông tin của bạn.

Bạn cũng nên lưu ý rằng thông tin liên lạc qua internet, chẳng hạn như e-mail, không an toàn trừ khi chúng đã được mã hóa. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của tập đoàn Aviva và các trang web của bên thứ ba khác. Các trang web khác sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật riêng mà có thể khác với Chính sách Bảo mật này. Bạn nên đọc cẩn thận các chính sách bảo mật của các trang web này trước khi gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Quản lý những ưu tiên tiếp thị của bạn

Chúng tôi có thể sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cập nhật, giới thiệu sản phẩm và các nội dung khác liên quan đến Quỹ Cộng đồng Aviva thông qua hình thức tiếp thị phù hợp với bạn, dù là trên trang web của chúng tôi, thông qua các dịch vụ kỹ thuật số trực tuyến (ví dụ như quảng cáo trực tuyến, truyền thông mạng xã hội) hoặc bằng tiếp thị trực tiếp (như e-mail, văn bản, bài đăng)

Chúng tôi sẽ luôn cho bạn cơ hội để "chọn không tham gia" tiếp thị trực tiếp khi bạn hoàn thành đăng ký với chúng tôi hoặc nhận bất kỳ email, văn bản hoặc các hình thức truyền thông tiếp thị trực tiếp khác.

Bạn có thể thay đổi các ưu tiên nhận nội dung tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các thông tin chi tiết dưới đây trong phần 'Cập nhật thông tin của bạn hoặc thay đổi phần ưu tiên tiếp thị của bạn.

Cập nhật thông tin của bạn hoặc thay đổi các nội dung ưu tiên tiếp thị của bạn

Vui lòng cho chúng tôi biết khi thông tin của bạn có sự thay đổi vì điều quan trọng là thông tin chúng tôi giữ về bạn được cập nhật và chính xác.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc không cho phép Aviva sử dụng thông tin cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bằng cách liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ phương thức nào sau đây:

Email: quycongdong@aviva.com.vn

Đường bưu điện:

Cập nhật thông tin/ Thay đổi nội dung tiếp thị của bạn:

Phòng Marketing, Aviva Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Mapletree
1060 Nguyễn Văn Linh,
P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Bạn cũng có thể chọn xem bạn có muốn xem giới thiệu sản phẩm phù hợp trong MyAviva hay các trang web của Quỹ Cộng đồng Aviva hay không bằng cách thay đổi ưu tiên trong Hồ sơ của bạn trên MyAviva. Bạn cũng có những lựa chọn liên quan đến quảng cáo trực tuyến - xem Chính sách Cookie của chúng tôi để giải thích cách bạn có thể kiểm soát các cookie và sở thích quảng cáo trực tuyến.

Làm thế nào để biết được các thông tin mà chúng tôi giữ về bạn

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao của tất cả các thông tin cá nhân chúng tôi giữ về bạn trong Yêu cầu Truy cập Chủ đề. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần liên lạc cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây (xem Cách Liên hệ với Chúng tôi) để giải quyết yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xác nhận danh tính của bạn trước khi cung cấp cho bạn các chi tiết về bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể giữ của bạn.

Những thay đổi với Chính sách bảo mật

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này để cập nhật hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách Bảo mật để cập nhật. Nếu có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức khác với thông tin được nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật này về thực tiễn bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc để thực hiện một Yêu cầu Truy cập Chủ đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Phòng Marketing, Aviva Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Mapletree
1060 Nguyễn Văn Linh,
P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM