Bình chọn

Nếu bạn muốn mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng xung quanh mình, hãy chung tay cùng Quỹ cộng đồng Aviva làm điều đó. Hãy hiện thực hóa các dự án bằng cách bình chọn ngay.

Tìm dự án trong phạm vi của bạn và giúp những dự án này vào vòng cuối cùng bằng cách bình chọn ngay!

Đăng ký tại đây để bình chọn. Bạn sẽ có 10 lần bình chọn và bạn hoàn toàn có thể dùng 10 lần bình chọn cho một dự án hoặc chia sẻ cho mười dự án khác nhau. Quyền lựa chọn nằm trong tay bạn.

Các mốc sự kiện

01
Tháng Mười Hai
Bắt đầu nhận nộp dự án
16
Tháng Giêng
Hết thời hạn nộp dự án
01
Tháng Hai
Bắt đầu bình chọn
01
Tháng Ba
Hết thời hạn bình chọn
30
Tháng Ba
Công bố top chung cuộc
30
Tháng Tư
Công bố danh sách thắng giải